פתגמים

לא דוּבִּים ולא יַעַר

המשמעות:

אין שום בסיס לדבר הזה במציאות. זה ממש לא נכון.

דוֹב – בעל חיים כבד, bear

רבים: דוּבִּים

יַעַר (ז') – מקום שגדלים בו עצים רבים, forest

רבים: יְעָרוֹת

דוגמה:

– שמעת בחדשות על החקירה נגד השר?

– כן, שמעתי, אבל אני עבדתי איתו שנים רבות ואני אומר לך: לא דובים ולא יער. לא היה ולא נברא! לא היו דברים מעולם!

 

המקור: פירוש חכמי התלמוד לסיפור בספר מלכים ב', פרק ב' פסוקים 24-23.