מילים ומושגים

כתף

כָּתִף – חלק בגוף מעל לידיים

כְּתֵפַיִים רחבות – חוזק,סמכותיות

לתת כתף – לעזור

כָּתִף אל כָּתִף – יחד

למשוך בכָּתִף – להגיד: אני לא יודע

ראש על הכתפיים – שכל טוב

 

הערך כתף נמצא בידיעות: 07.03.18