מילים ומושגים

כתף

כָּתִף – חלק בגוף מעל לידיים

כְּתֵפַיִים רחבות – חוזק, סמכותיות

לָתֵת כָּתֵף – לעזור, להשתתף במאמץ עם אחרים

כָּתִף אל כָּתִף – יחד

למשוך בכָּתִף – להגיד: אני לא יודע

ראש על הכתפיים – שֶׂכֶל טוב

 

הערך כתף נמצא בידיעות: 07.03.18, 20.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 09.02.21