מילים ומושגים

כתב

כַּתָב עיתונאי שכותב בעיתון או מדבר ברדיו ובטלוויזיה, רפורטר

נקבה: כָּתֶבֶת

רבים: כַּתָבִים, כַּתָבוֹת

השורש: כ.ת.ב

שם הפועל: לכתוב

הכַּתָב כותב או משדר כַּתָבָה בעיתון, ברדיו, בטלוויזיה.

 

הערך כתב נמצא בידיעות: 12.06.18, 08.11.1818.11.1816.12.1801.01.1906.03.19