מילים ומושגים

כפה

כָּפָה – אילץ מישהו לעשות משהו

השורש: כ.פ.ה

שם הפועל: לְכַפּוֹת

שם הפעולה: כְּפִייָה

עבודות כְּפִייָה

כְּפִייָה דתית

 

דוגמאות:

ההורים כָּפו עליה לנגן בכל יום בפסנתר. היום היא מודה להם…

הילד הולך בשמחה לחוג אנגלית. אף אחד לו כופה עליו.

בעיני רבים – יש במדינת ישראל כפייה דתית.

 

הערך כפה נמצא בידיעות: 

24.11.17, 10.05.22, 31.05.22, 23.05.24