מילים ומושגים

כלוב

כְּלוּב – תא או חדר קטן שסוגרים בו בעלי חיים ובני אדם כדי שלא יהיו חופשיים לצאת

רבים: כְּלוּבִים

בגן חיות יש כלובים רבים

חי בכלוב של זהב: כינוי לאדם החי בסביבה עשירה אך בלי חופש

 

הערך כלוב נמצא בידיעות: 20.06.18, 09.02.20