מילים ומושגים

כושר

כּוֹשֶר – מצב של חוזק גופני

מְכון כּוֹשֶר, חדר כּוֹשֶר – חדר שעושים בו תרגילי ספורט

אופני כּוֹשֶר

מדריך כּוֹשֶר

כּוֹשֶר גופני

כּוֹשֶר לָקוי – כּוֹשֶר לא גבוה

כּוֹשֶר ביטוי – יכולת לדבר היטב

להיות בכושר

 

הערך כושר נמצא בידיעות: 06.07.20, 14.07.20