מילים ומושגים

כולל

כּוֹּלֵל – מכיל, יש בו

שם הפועל: לִכְלוֹֹל

שם תואר: כָּלוּל

עבר בבניין קל: נִכְלַל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַכְלִיל

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַכְלָלָה

כאשר כותבים מחיר צריכים לכתוב אם המחיר כולל מ.ע.מ או לא כולל מ.ע.מ.

שיטת 'הכול כָּלוּל' בבתי מלון – המחיר כולל הכול: לינה, אוכל, שתייה, פעילויות

 

הערך כולל נמצא בידיעות:

 06.12.1603.01.1704.04.1710.07.1710.11.1701.01.1822.01.18, 24.01.1825.01.18,

31.01.1815.03.1827.03.1815.04.1816.04.1830.04.1817.05.1831.05.18

04.06.1805.06.1801.07.18,

19.07.1803.09.1815.10.1831.10.1808.11.1820.11.1829.11.1823.12.18

31.12.1801.01.1903.01.1931.01.19

03.02.1905.02.1921.02.1928.02.1925.03.1901.04.1920.05.1922.05.19,

 04.07.1908.07.19, 29.07.19, 22.10.19, 31.10.19, 31.10.19, 24.11.19, 03.12.19, 15.12.19, 09.02.20, 26.02.20, 26.02.20, 13.05.20, 30.06.20, 30.06.20, 07.07.20, 16.07.20, 31.08.20, 30.09.20, 16.11.20, 22.11.20, 23.11.20, 30.11.20, 31.12.20, 07.01.21, 18.01.21, 02.02.21, 16.02.21, 11.03.21, 02.05.21, 21.06.21, 30.06.21, 27.07.21, 09.08.21, 30.09.21, 01.11.21, 04.11.21, 10.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 30.11.21, 07.12.21, 27.12.21, 28.02.22, 09.03.22, 13.03.22, 31.03.22, 01.05.2203.05.22, 26.05.22, 27.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 11.07.22, 17.07.22, 01.08.22, 08.08.22, 21.10.23, 14.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 26.11.23, 01.01.23, 16.01.24, 31.01.24, 10.03.24, 14.03.24, 17.03.24, 01.04.24, 01.04.24, 08.04.24, 17.04.24