מילים ומושגים

כולל

כּוֹּלֵל – מכיל, יש בו

שם הפועל: לִכְלוֹֹל

שם תואר: כָּלוּל

עבר בבניין קל: נִכְלַל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַכְלִיל

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַכְלָלָה – הכנסת פרטים בתוך כלל; קביעת כלל על יסוד התרשמות או על יסוד בדיקת פרטים אחדים בלבד, generalization

כאשר כותבים מחיר צריכים לכתוב אם המחיר כולל מ.ע.מ או לא כולל מ.ע.מ.

שיטת 'הכול כָּלוּל' בבתי מלון – המחיר כולל הכול: לינה, אוכל, שתייה, פעילויות

 

הערך כולל נמצא בידיעות:

 06.12.1603.01.1704.04.1710.07.1710.11.1701.01.1822.01.18, 24.01.1825.01.18,

31.01.1815.03.1827.03.1815.04.1816.04.1830.04.1817.05.1831.05.18

04.06.1805.06.1801.07.18,

19.07.1803.09.1815.10.1831.10.1808.11.1820.11.1829.11.1823.12.18

31.12.1801.01.1903.01.1931.01.19

03.02.1905.02.1921.02.1928.02.1925.03.1901.04.1920.05.1922.05.19,

 04.07.1908.07.19, 29.07.19, 22.10.19, 31.10.19, 31.10.19, 24.11.19, 03.12.19, 15.12.19, 09.02.20, 26.02.20, 26.02.20, 13.05.20, 30.06.20, 30.06.20, 07.07.20, 16.07.20, 31.08.20, 30.09.20, 16.11.20, 22.11.20, 23.11.20, 30.11.20, 31.12.20, 07.01.21, 18.01.21, 02.02.21, 16.02.21, 11.03.21, 02.05.21, 21.06.21, 30.06.21, 27.07.21, 09.08.21, 30.09.21, 01.11.21, 04.11.21, 10.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 30.11.21, 07.12.21, 27.12.21, 28.02.22, 09.03.22, 13.03.22, 31.03.22, 01.05.2203.05.22, 26.05.22, 27.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 11.07.22, 17.07.22, 01.08.22, 08.08.22, 21.10.23, 14.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 26.11.23, 01.01.23, 16.01.24, 31.01.24, 10.03.24, 14.03.24, 17.03.24, 01.04.24, 01.04.24, 08.04.24, 17.04.24, 02.05.24, 09.05.24, 16.05.24, 23.5.24, 03.07.24