מילים ומושגים

כוח

כּוֹחַ (ז') – חוזק גופני, עוצמה; חלק מצבא או משטרה

רבים: כּוֹחוֹת

יש לי כוח

אין לי כוח

בכל הכוח

בכוחותיו האחרונים

כוחות צבא, כוחות הביטחון, כוח רגלי, כוחות היבשה

כוח עליון

כוח עבודה, כוח אדם

כוח המְשיכה, כְּבִידָה – גרוויטציה

תחנת כוח – תחנה לייצור חשמל – Power station

 

הערך כוח נמצא בידיעות:

 20.12.1823.12.1827.12.18, 09.01.1914.01.1928.01.1930.01.1912.02.1904.04.1909.04.19,

18.07.19, 29.07.19, 05.08.19, 01.09.19, 12.11.19, 26.11.19, 03.12.19, 15.01.20, 02.06.20, 13.07.20, 28.07.20, 03.08.20, 07.01.21, 20.01.21, 09.02.21, 09.05.21, 12.05.21, 15.06.21, 11.07.21, 21.07.21, 03.11.21, 17.02.22, 31.03.22, 26.05.22, 29.05.22, 29.05.22, 22.06.22, 25.07.22, 02.08.22, 21.11.23