מילים ומושגים

כוויה

כְּווִיָה פגיעה מאש, מחום או מחומר כימי

רבים: כְּווִיוֹת

השורש: כ.ו.ה

העבר בבניין נפעל: נִכְווָה

כְּווִיָה בדרגה ראשונה, כוויה בדרגה שנייה, כוויה בדרגה שלישית

כְּווִייַת קור

כְּווִייַת שמש

פתגם:

מי שֶנִכְווָה ברוֹתְחִין נִזְהָר בצוֹנְנִים

המשמעות: מי שנפגע פעם ממשהו או ממישהו נזהר בפעם הבאה גם מדברים קלים יותר 

הערך כוויה נמצא בידיעות: 09.01.1831.01.19, 13.04.21