מילים ומושגים

כדור

כַּדוּר – גוף עגול

כדור הארץ

כדור משחק, כדור טניס, כדור צמר

כדור אקמול, כדור אספירין, כדור שֵינָה

קָלִיעַ – כדור של כלי נשק, כדור רובה

כדור פורֵחַ – כמו בלון גדול מאוד שעף באוויר

 

הערך כדור נמצא בידיעות:

 18.01.1804.02.1826.03.1808.10.1813.01.1915.01.1923.01.1906.03.19, 03.10.19, 02.06.20, 22.04.21, 12.07.21, 21.07.21, 10.08.21, 12.10.21, 14.10.21, 28.12.21, 27.04.22, 10.05.22, 31.05.22, 11.07.22, 18.07.22