מילים ומושגים

כבה

כָּבָה – האור או האש נפסקו, החשמל במכשיר נפסק או הבטריות התרוקנו והמכשיר הפסיק לפעול

השורש: כ.ב.ה

שם הפועל: לִכבּוֹת

השורש בבניין פיעל: כִּיבָּה

שם הפועל: לְכַבּוֹת

שם הפעולה: כִיּבּוּי

 

הערך כבה נמצא בידיעות: 18.05.20, 05.01.22