מילים ומושגים

ישיבה

יְשִיבָה – פגישת עבודה של כמה אנשים; בית מדרש ללימוד תורה וגמרא;

השורש: י.ש.ב

תלמיד יְשיבה, בחור יְשיבה

ישיבת הסדר – ישיבה שמשלבת לימודים בישיבה עם שירות בצה"ל

יְשיבַת מורים, יְשיבַת ממשלה

 

הערך ישיבה נמצא בידיעות: 

26.12.1701.05.1913.05.1903.06.1917.06.19, 05.08.19, 08.08.19, 08.09.19, 16.09.19, 03.10.19, 06.07.20, 09.07.20, 08.09.20, 08.12.20, 06.05.21, 21.06.21, 21.06.21, 20.07.21, 02.08.21, 04.08.21, 14.09.21, 04.10.21, 05.10.21, 11.10.21, 27.12.21, 20.03.22, 31.03.22, 28.06.22