מילים ומושגים

ישב (פועל)

יָשַב – הניח גופו על הישבן, על כסא

גר במקום

השורש: י.ש.ב

שם הפועל: לָשֶבֶת

שם הפעולה: יְשִיבָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְייַשֵב

שם הפעולה בבניין פיעל: יִישוּב

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְייַשֵב

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְייַשְבוּת

שמות עצם: תוֹשָב, יִישוּב, מוֹשָב

 

הערך ישב נמצא בידיעות: 29.03.1702.04.1704.09.1728.09.1715.11.1705.12.17, 01.01.1818.01.1829.01.18,

10.05.1813.05.1821.05.1824.05.1807.06.1819.06.1812.07.1819.07.1830.07.18, 09.08.1809.08.18,

12.08.1804.10.1807.10.18, 08.10.1811.10.1811.10.1816.10.1830.10.1805.11.18, 06.11.1812.11.1813.11.18,

14.11.1815.11.1820.11.1816.12.1801.01.1907.01.1928.01.1929.01.19, 31.01.1914.02.19, 06.05.19, 07.05.1907.05.1913.05.1920.05.1926.05.1931.05.1917.06.19, 18.06.1911.07.1918.07.19, 01.09.19, 16.09.19, 17.9.19