מילים ומושגים

יקר

יָקָר – מחירו גבוה; אהוב, חשוב

השורש: י.ק.ר

שם עצם: יוֹקֶר

שם הפועל בבניין פיעל: לְייַקֵר

שם הפעולה בבניין פיעל: יִיקוּר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְייַקֵר

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְייַקְרוּת

חבר יקר

אבן יקרה

יוֹקֶר המִחְיָה

תוֹסֶפֶת יוֹקֶר

 

הערך יקר נמצא בידיעות: 06.08.1802.12.1820.12.18, 31.01.1928.02.1901.04.1924.06.1924.06.19, 30.06.20, 31.07.20, 31.08.20, 30.11.20, 31.12.20, 16.03.21, 02.05.21, 30.06.21, 15.07.21, 30.09.21, 17.10.21, 01.11.21, 02.12.21, 02.12.21, 16.12.21, 03.02.22, 10.02.22, 28.02.22, 31.03.22, 16.05.22, 17.05.22, 30.05.22, 16.06.22, 30.06.22, 17.07.22, 10.08.22, 03.12.23, 01.01.23, 09.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 17.03.24, 31.03.24, 01.04.24, 16.04.24, 16.04.24, 30.04.24, 01.05.24