מילים ומושגים

יצק

יָצַק – שפך, העביר נוזל מכלי אל כלי

יוצקים מים, מרק, יוצקים בטון

השורש: י.צ.ק

שם הפועל: לִיצוֹק, לָצֶקֶת

שם פעולה: יְצִיקָה

כלי: מַצֶקֶת  – בעזרתה יוצקים מרק לצלחת

 

הערך יצק נמצא בידיעות: 29.10.17