מילים ומושגים

ייצג

 יִיצֵג – היה רפרזנטטיב של משהו, היה דוגמה של משהו שלם

השורש: י.צ.ג 

שם הפועל: לְייַצֵג 

שם הפעולה: יִיצוּג

נָצִיג – Representative

רבים: נְצִיגִים

דוגמאות:

המנהל דיבר עם נְציגי העובדים. הם החליטו לבחור ועד עובדים שיְיַצֵג אותם לפני ההנהלה בעתיד.

היא נְצִיגַת החברה הזו בישראל. היא מְייַצֶגֶת אותם כבר חמש שנים.

ועד העובדים מייצג את העובדים בפגישה עם ההנהלה.

עורך הדין מייצג בבית המשפט את הלקוח שלו.

זו דוגמה מייצגת. אפשר ללמוד ממנה על כל הבעיות.

עורך דין זה אינו מייצג אותנו יותר.

 

הערך ייצג נמצא בידיעות:

21.06.16, 10.07.1625.09.1621.12.1626.07.1726.10.1709.01.1811.04.1829.05.18,

24.06.1808.11.1809.01.1921.02.1925.02.19, 14.03.1907.05.1923.07.19, 02.09.19, 29.10.19, 19.01.20, 26.05.20, 13.01.21, 27.01.21, 15.02.21, 12.07.22, 18.07.22, 06.11.23, 19.02.24, 26.02.24, 12.05.24