פתגמים

ייהרג ואל יעבור

הפירוש המילולי:

ימות ולא יעבור על החוק.

המשמעות:

חייבים לקיים את המצווה הזאת או את החוק הזה, אפילו אם ה'מחיר' גדול ומסוכן.

דוגמה:

יש מפלגות שמוכנות להפיל ממשלה בגלל פתיחת חנויות בשבת. אצלם שמירה על השבת היא בבחינת יֵיהָרֵג וְאַל יַעֲבֹור.

מקור:

סנהדרין ע"ד א'