מילים ומושגים

יחידה

יְחִידָה (שם עצם) חלק אחד בתוך ארגון

יחידה בצבא, יחידה במשטרה, יחידה במשרד ממשלתי

יחידה קרבית – יחידה של לוחמים

שם תואר: יחיד, יחידה, יחידים, יחידות

דוגמה: הוא בן יחיד. אין לו אחים ואחיות.

 

הערך יחידה נמצא בידיעות: 

26.10.1603.01.17, 14.03.1726.03.1710.051725.05.1703.07.1720.07.17, 27.08.17,

18.01.1822.02.1820.03.1824.05.1827.05.1804.06.1814.06.1815.07.18

17.07.1830.07.18, 29.11.18,

25.07.19, 25.06.20, 02.06.21, 12.08.21, 02.09.21, 27.12.21, 13.01.22, 11.05.22, 18.05.22, 19.05.22, 08.07.22