מילים ומושגים

יומן

יוֹמָן – מחברת או ספר שכותבים בהם בכל יום, היום יש  יומן דיגיטלי

במשרד – המזכירה כותבת ביומן את הפגישות של המנהל

ברדיו ובטלוויזיה יש יומן חדשות

בכיתה – יומן המורה, יומן התלמיד

במשטרה – היוֹמָנַאי רושם ביומן את כל הפניות למשטרה

אנה פרנק כתבה יומן

 

 

הערך יומן נמצא בידיעות: 20.11.1708.04.1808.04.18