מילים ומושגים

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה לגבורה – יום הזיכרון לשואה ולגבורה מצוין בישראל בכל שנה בכ"ז בניסן ומוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה והמרד בתקופת השואה. יום זה הוא יום אבל לאומי במדינת ישראל.

שואה – קטסטרופה

השואה – The Holocaust

יום זיכרון – יום שבו זוכרים אנשים שמתו. Memoriyal Day

 

הערך יום הזיכרון לשואה ולגבורה נמצא בידיעות:30.04.1901.05.1902.05.19, 19.04.20, 19.04.20, 08.04.21, 23.01.22, 27.04.22, 28.04.22, 28.04.22, 05.05.24, 05.05.24, 05.05.24, 06.05.24