ראשי תיבות וקיצורים

יו"ר

יוֹ"ר  –   יוֹשֵב ראש  

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות.

אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה.

 

הערך יו"ר נמצא בידיעות:

21.06.1629.08.1629.08.1629.08.16, 06.11.1627.11.16, 04.12.16, 21.12.16 , 22.01.17

23.01.17, 05.02.1716.03.1728.03.17, 19.04.1724.04.1725.04.1701.05.1701.05.1728.05.1719.06.17,            26.06.1728.06.1710.07.1712.07.1707.08.17, 08.08.1723.08.1724.08.1706.09.1707.09.17,

02.10.17, 19.10.1722.10.1723.10.1726.10.1713.11.17, 04.12.17, 05.12.1706.12.1707.12.17, 14.12.17,

21.12.17, 15.01.1823.01.1804.03.18, 19.03.1827.03.1808.04.1829.04.1824.05.1814.06.1824.06.1823.07.18, 03.09.1816.10.18, 01.11.1804.11.1811.11.1818.11.1822.11.18 22.11.18, 30.12.1831.12.18, 02.01.1914.01.19

17.01.1917.01.19, 24.01.1930.01.1904.02.1905.02.1907.02.1912.02.09, 28.02.1904.03.19, 05.03.19

06.03.1910.03.1917.03.1924.03.19, 10.04.1901.05.1901.05.1921.05.1911.06.1918.06.19, 24.06.1926.06.19,

18.07.19, 04.08.1905.08.19, 03.09.19, 04.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 10.09.19, 17.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 27.10.19, 28.10.19, 29.10.19, 20.11.19, 21.11.19, 28.11.19, 03.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 16.01.2013.01.2020.01.20, 28.01.20, 09.02.20, 12.02.20, 08.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 16.04.20, 16.04.20, 26.04.20, 30.06.20, 09.07.20, 14.07.20, 22.09.20, 25.10.20, 19.11.20, 03.12.20, 23.12.20, 14.01.21, 20.01.21, 09.02.21, 09.03.21, 14.03.21, 06.04.21, 07.04.21, 12.04.21, 20.05.21, 31.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 09.06.21, 29.06.21, 07.07.21, 07.07.21, 12.07.21, 27.07.21, 07.10.21, 21.10.21, 11.11.21, 29.12.21, 20.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 17.02.22, 10.03.22, 07.04.22, 28.04.22, 18.05.22, 19.05.22, 24.05.22, 02.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 10.07.22, 11.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 02.08.22, 13.10.23, 17.10.23, 18.10.23, 27.10.23, 07.11.23, 12.11.23, 25.01.24, 26.02.24 11.03.24, 05.05.24