מילים ומושגים

טרם

טֶרֶם – לפני ש…

טרם – עדיין לא 

בְּטרם – לפני ש…

דוגמאות:

הקומפוזיטור הזה נולד טרם זמנו. הקהל לא הבין את המוסיקה שלו. 

–  קראת את הספר?

–  טֶרֶם. אני מקווה לקרוא אותו בשבת.

הוא פגש אותה טרם נישואיו לאשתו.

הילד שלנו בגן טְרוֹם-חובה.

 

הערך טרם נמצא בידיעות: 24.04.1711.03.1826.06.1816.10.1814.03.19