מילים ומושגים

טיפח

טִיפֵח – טיפל במשהו במסירות ובאהבה כדי שיגדל יפה, כדי שיהיה יפה

השורש: ט.פ.ח

שם הפועל: לְטַפֵּחַ

שם הפעולה: טִיפּּוּחַ

שם תואר: מְטוּפָּח

מטפחים גינה, מראה, קשרים

מראה מטופָּח, גינה מטופַּחַת, אישה מטוּפַַּחַת

 

הערך טיפח נמצא בידיעות: 

28.01.19, 10.10.19, 25.01.21, 22.04.21, 20.07.22