מילים ומושגים

טיפול נמרץ

טיפול נִמרָץ  – Intensive Care

 

בבית החולים יש מחלקה לטיפול נמרץ.

חולים אחרי ניתוחים קשים שוכבים במחלקה לטיפול נמרץ.

נמרץ – מלא אנרגיה. אדם נמרץ – אדם מלא אנרגיה.

 

הערך טיפול נמרץ נמצא בידיעות: 11.08.1626.12.1713.12.18