פתגמים

טוב צִיפּוֹר אַחַת ביד מִשְתַיִים על הָעֵץ

 

המשמעות:

טוב יותר שיהיה לאדם דבר אחד וקטן אך בטוח בהווה מאשר הבטחה לדבר גדול יותר שיהיה לו אולי בעתיד.

יש האומרים: טובה ציפור אחת ביד משתיים על העץ.

דוגמה:

לא כדאי לך לעזוב את מקום העבודה שלך לפני שמובטחת לך משרה טובה יותר במקום אחר. טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ.

המקור:

מדרש רבה קהלת ד' ט'