מילים ומושגים

חתם

חָתַם – כתב את שמו לאות אישור

וגם: סיים
השורש: ח.ת.ם
שם הפועל: לַחתוֹם
שם הפעולה: חֲתִימָה
שם עצם: חוֹתֶמֶת

חותמים על חוזה, מסמך, טופס, שיק, אישור, הסכם, מכתב

דוגמאות:
שני הצדדים חתמו על החוזה.
הוא חותם באנגלית. החתימה שלו מאוד יפה.
החתימה הזו מזויפת! זה לא אני חתמתי! מישהו זייף את החתימה שלי!
הרופא חתם על המרשם וגם החתים אותו בחותמת שלו.
אני לא חותמת גומי שעושה כל מה שאומרים לי! יש לי דעה משלי!

חתמה את הקונצרט יצירה של שופן.

 

הערך חתם נמצא בידיעות: 

08.07.1621.09.16, 29.01.17 29.01.1731.01.1729.03.1704.06.17, 06.07.1706.07.17, 06.08.17, 25.09.1701.10.1710.11.17, 28.11.17, 12.12.1713.12.1724.01.18, 05.02.18, 20.02.1825.02.18,

06.03.1819.03.1816.04.18, 23.04.1829.04.1809.07.1812.07.1829.07.1802.10.1822.10.1822.01.19, 28.01.19,

29.01.1907.02.1924.03.1907.05.19, 03.06.1917.06.1905.08.19, 09.09.19, 14.11.19, 02.12.19, 09.12.19, 12.12.19, 17.12.19, 06.01.20, 12.01.20, 23.02.20, 16.04.20, 05.05.20, 18.05.20, 28.05.20, 23.07.20, 09.09.20, 13.09.20, 15.09.20, 16.09.20 17.09.20, 20.10.20, 16.11.20, 08.12.20, 31.12.20, 05.01.21, 21.01.21, 24.01.21, 02.02.21, 11.04.21 , 20.05.21, 13.06.21, 21.06.21, 06.07.21, 06.07.21, 15.07.21, 11.08,21, 02.09.21, 30.09.21, 27.10.21, 30.11.21, 06.12.21, 07.12.21, 26.01.22, 02.02.22, 22.02.22, 28.04.22, 01.05.22, 01.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 02.06.22, 11.07.22, 14.07.22, 24.07.22, 03.08.22, 08.08.22, 23.11.23, 29.01.24, 21.02.24, 13.03.24, 05.04.24, 20.05.24, 23.5.24