מילים ומושגים

חשבון

חֶשְבּוֹן (ז') –  מתמטיקה, תורת המספרים,  bill

רבים: חֶשְבּוֹנוֹת

השורש: ח.ש.ב

שם הפועל בבניינים השונים: לַחְשוֹב, לְחַשֵב, לְהֵיחָשֵב, לְהַחְשִיב, לְהִתְחַשֵב

חשבון פשוט

חשבון דיפרנציאלי

דין וחשבון

חשבון נפש

חשבון בנק

חשבון עובר ושב

חשבון חיסכון

רואה חשבון, מנהל חשבונות

חשבון הוצאות

חשבון במסעדה

לא בא בחשבון!

 

הערך חשבון נמצא בידיעות: 

09.02.20, 21.03.22, 29.07.22