מילים ומושגים

חרם

חֵרֶם – Boycott, הרחקה מהחברה בגלל אידאולוגיה

השורש: ח.ר.ם

שם הפועל: לְהַחרִים 

שם הפעולה: הַחרָמָה

מְטִילים חרם – מחרימים

מְסִירים חרם – מפסיקים חרם

דוגמאות:

הפלסטינים וחברי הכנסת מהרשימה המאוחדת מחרימים את ביקורו של סגן נשיא ארה"ב בישראל. 

החרם הערבי מחרים חברות שמוכרות לישראל.

הילדים עשו חרם על הילד ולא שיחקו איתו.

המשטרה החרימה לו את המחשב והטלפון עד סוף החקירה.

המורה: אם תמשיך לשחק בטלפון בשיעור – אחרים לך אותו עד סוף היום!

הם הטילו חרם על החֶברה ואחרי שנה החליטו להסיר את החרם.

 

הערך חרם נמצא בידיעות: 22.01.1822.04.1814.05.1804.07.1808.11.1819.05.1919.05.1924.06.19, 22.01.20, 25.01.20, 09.02.20, 20.02.20, 24.03.20, 25.03.20, 29.06.2021.01.21, 20.07.21, 08.11.21, 03.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 09.03.22, 30.05.22, 22.02.24