מילים ומושגים

חרדה

חֲרָדָה – פחד גדול, היסטריה

רבים: חֲרָדוֹת

שם תואר: חָרֵד

חֶרדַת בחינות – פחד מבחינות

חֶרדַת נְטִישָה – פחד שמישהו יעזוב אותך

חֶרדַת קודש – יחס של כבוד לדבר

 

הערך חרדה נמצא בידיעות: 19.07.1609.02.1709.08.1817.10.1805.05.1906.05.19, 03.11.19, 17.03.20