מילים ומושגים

חנק

חָנַק – הרג מישהו על ידי חסימת האוויר שנכנס לגופו

השורש: ח.נ.ק

שם הפועל בבניין קל: לַחֲנוֹק

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵיחָנֵק

מוות בחֶנֶק, חונקים למָוות

וגם: חונקים מרוב אהבה, חונקים צחוק, חונקים בכי

עוגת חֶנֶק – עוגה יבשה מאוד…

 

הערך חנק נמצא בידיעות: 21.04.21