מילים ומושגים

חנית

חֲנִית – כלִי נשק קדום שצורתו מַקֵל ארוך וחוֹד מתכת מחוּבר לקצהוּ, spear

רבים: חניתות

חוד החנית: הניצב בראש ומוביל כגון בפעילות צבאית, בפיתוח טכנולוגי, בתחום חברתי או רעיוני

 

הערך חנית נמצא בידיעות: 16.12.23, 26.12.23