מילים ומושגים

חנינה

חֲנִינָה – ויתור על עונש, שחרור אסיר לפני סוף תקופת העונש:

השורש: ח.נ.ן

שם הפועל: לָחוֹן, לַחֲנוֹן

מבקשים חנינה

מעניקים חנינה, נותנים חנינה

במדינת ישראל הסמכות לתת חנינה היא בידי נשיא המדינה (על פי קריטריונים בחוק).

נֵחַן – יש לו, הטבע חנן אותו בתכונות טובות

 

הערך חנינה נמצא בידיעות: 05.01.1718.01.17, 01.02.1728.03.17, 05.07.1720.11.1721.11.1728.11.1718.01.18, 30.01.20