מילים ומושגים

חינוך

חִינוּך – education

השורש: ח.נ.ך

שם הפועל בבניין קל: לַחנוֹך

שם הפעולה בבניין קל: חֲנִיכָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְחַנֵך

שם הפעולה בבניין פיעל: חִינוּך

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַנֵך

שם תואר: חִינוּכִי

שמות עצם: חֲנִיך, מְחַנֵך

מורה מחנך, 

משרד החינוך

מערכת החינוך

מוסדות חינוך, מוסד חינוכי

שר החינוך

חוק חינוך חובה

חיוך יסודי, חינוך על תיכוני, חינוך גבוה

החינוך המיוחד

החינוך העצמאי

חינוך חינם

חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי

חינוך מיני

 

פתגם: 

חֲנוֹך לנַעַר על פי דַרְכּו

המשמעות: צריך להתאים את שיטות החינוך לכל ילד וילד לפי מה שמתאים לאישיותו

 

הערך חינוך נמצא בידיעות:

 10.01.1829.01.1801.02.1807.02.1814.02.18, 20.02.1820.02.18, 08.04.1823.05.18,

06.06.18, 01.07.1818.07.1818.07.1814.10.1829.10.1801.11.18, 05.11.1813.11.1816.11.1802.12.18,

16.12.1802.01.1913.01.1915.01.1905.02.1914.02.1914.02.1925.02.19,

 12.03.1903.06.1918.06.1924.06.19, 04.08.19, 05.08.19, 27.10.19, 06.11.19, 20.11.19, 27.11.19, 09.12.19, 09.02.20, 20.02.20, 24.02.20, 25.03.20, 02.04.20, 07.07.20, 19.07.20, 09.09.20, 15.09.20, 22.10.20, 27.10.20, 29.10.20, 05.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 13.01.21, 17.01.21, 25.02.21, 21.04.21, 20.05.21, 20.05.21, 02.06.21, 21.06.21, 01.07.21, 09.08.21, 29.09.21, 08.11.21, 17.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 18.01.22, 30.01.22, 13.03.22, 29.03.22, 15.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 04.07.22, 08.07.22, 25.07.22, 13.10.23, 31.10.23, 20.12.23, 29.01.24, 31.01.24, 13.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 09.05.24