מילים ומושגים

חילץ

חִילֵץ – הציל מסכנה

          הצליח להוציא דבר או אדם ממקום סגור שקשה לצאת ממנו

השורש: ח.ל.ץ

שם הפועל: לְחַלֵץ

שם הפעולה: חִילוּץ

שם הפועל בבניין נפעל: להֵיחָלֵץ מ…

עבר בבניין נפעל: נֶחְלַץ

מחלצים מסכנה, מחלצים מצרה, מחלצים מתוך הריסות.

כותות החילוץ וההצלה: מגן דוד אדום, מכבי אש

669 – יחידת החילוץ של צה"ל

נֶחְלַץ לעזרת מישהו – בא לעזור לו לצאת מסכנה

 

הערך חילץ נמצא בידיעות:

 06.09.16, 08.03.1723.04.1715.06.1729.08.1730.08.1724.09.1715.10.1731.10.17,

13.02.1820.02.1826.03.1827.04.1827.04.1823.05.1805.06.1804.07.18, 08.07.1811.07.1815.07.18,

17.07.1825.07.1811.11.1829.11.1828.01.1920.05.1908.07.1908.07.1916.07.19, 23.07.19, 23.09.19, 27.11.19, 09.12.19, 12.01.20, 26.04.20, 17.05.20, 05.07.20, 17.09.20, 22.11.20, 06.12.20, 20.01.21, 03.02.21, 01.03.21, 27.06.21, 18.07.21, 08.11.21, 10.11.21, 04.01.22, 05.01.22, 06.02.22, 06.03.22, 12.07.22, 27.10.23, 31.10.23, 10.12.23, 16.12.23, 24.12.23, 12.02.24, 13.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 14.02.24, 15.02.24, 18.02.24, 07.04.24, 17.05.24, 18.05.24, 20.05.24, 08.06.24