מילים ומושגים

חייג

חִייֵג לחץ על לחצני הטלפון כדי לטלפן למישהו. בעבר הייתה בטלפונים חוּגָה עם מספרים

השורש: ח.י.ג

שם הפועל: לְחַייֵג

שם הפעולה: חִיוּג

חַייְגָן – מטלפן אוטומטית לכמה טלפונים

 

הערך חייג נמצא בידיעות: 04.02.1823.12.18, 14.11.21, 28.11.23, 18.12.23