מילים ומושגים

חיזיון

חִיזָיוֹן מראֶה, תופעה, הצגה

חִיזָיוֹן אור קולי – מופע הנערך בחוץ וכולל אפקטים אור קוליים

חֶזיוֹן לילה – חלום

חֶזיוֹן תַעֲתוּעִים, חֶזיוֹן שָווְא – – פָטָה מוֹרגָנָה 

 

הערך חיזיון נמצא גם בידיעות: 23.2.16