מילים ומושגים

חזר בו

חָזַר בּוֹ – החליט לשנות או אפילו לבטל החלטה קודמת שלו או דברים שאמר.

לא חזר בו – לא שינה את החלטתו או את הדברים שאמר (גם אם אחרים ביקשו שיעשה זאת).

 

הערך חזר בו נמצא בידיעות: 27.06.1721.01.1823.06.1914.07.1917.07.19, 22.12.19, 11.06.20, 12.10.20