מילים ומושגים

חושך

חוֹשֶך, חֲשֵכָה – אין אור, אֲפֵלָה, עֲלָטָה

שם תואר: חָשוּך

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַחְשִיך

מקום חשוך

רֶדֶת החֲשֵכָה

באיזו שעה מַחְשִיך?

חושך מצרים – חושך מוחלט

חֶשְכַת יְמֵי הביניים

 

הערך חושך נמצא בידיעות: 19.03.18 12.08.1824.11.1818.12.18, 02.03.22