מילים ומושגים

חוק השבות

חוק השְבוּתחוק השבות, תש"י–1950 מעניק לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה,

החוק מגדיר מי זכאי לעלות לישראל.

 

הערך חוק השבות נמצא בידיעות: 06.04.22