מילים ומושגים

חומר

חוֹמֶר – הדבר שממנו עשויים הדברים

רבים: חוֹמָרִים

סוגי חומרים: פלסטיק, עץ, אלומיניום, ניר

חומרי לימוד: ספרים ומחברות

חומר נפץ – פצצה, חומר שמתפוצץ

חומרי הדברה

חומר גלם

חומר אנושי

שם תואר: חוֹמְרִי – של חומר, גשמי, ממשי, לא של רוח

שם עצם: חוֹמְרִיוּת

שם תואר: חוֹמרָנִי – מטריאליסטי

שם עצם: חוֹמרָנוּת – מטריאליזם

 

הערך חומר נמצא בידיעות: 08.08.1610.01.1726.01.1726.03.1801.05.1821.05.1806.08.1813.05.1928.05.19, 30.10.19, 05.08.20, 30.11.20, 30.09.21, 14.11.23, 16.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 15.04.24, 18.06.24, 18.06.24