מילים ומושגים

חוט

חוּט – רצועה דְקיקה לקשירה או לתפירה או לסריגה וכד'

רבים: חוטים

חוט חשמל

חוט מאריך

 חוט טלפון

חוט ברזל

וגם: חוט המחשבה

אלחוט – העברת שדרים בין מקומות מרוחקים בגלי רדיו (ללא חוטים המחברים ביניהם)

חִיווּט – מערכת חוטים בלוח חשמל וכדומה, התקנת מערכת כזו

 

הערך חוט נמצא בידיעות: 01.03.24