מילים ומושגים

חוות דעת

חַווַת דַעַת – הבעת דעה בנושא מסוים

הפועל: חִיווָה דעה  – אמר מה דעתו בנושא

מבקשים מאדם או ממומחה לחוות דעתו בנושא.

יועץ משפטי כותב חוות דעת משפטית.

 

הערך חוות דעת נמצא בידיעות: 09.09.19