מילים ומושגים

חברה

חֶבְרָה –  company, קבוצת אנשים שהתאגדו יחד למטרה חברתית, כלכלית, עסקית

וגם: society

רבים: חֲבָרוֹת

סמיכות רבים: חֶבְרוֹת-

שם תואר: חֶבְרָתִי

חברה פרטית

חברה ציבורית

חברה ממשלתית

חֶבְרַת בת

חֶבְרַת קש

החברה האֱנוֹשִית

החברה הגבוהה

מַדְעֵי החברה

אֵשֶת חברה

מדעי החברה: סוציולוגיה, פסיכולוגיה

 

הערך חברה נמצא בידיעות: 

03.08.1718.03.1807.06.1822.06.18, 06.08.1813.08.1823.12.1827.12.18, 17.01.19

24.01.1907.02.1911.03.1903.04.1903.04.1917.06.1927.06.1901.07.19,

 04.07.19, 18.07.19, 30.07.19, 28.10.19, 20.11.19, 28.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 17.12.19, 23.01.20, 06.02.20, 13.02.20, 13.02.20, 26.03.20, 30.04.20, 04.05.20, 05.05.20, 06.05.20, 12.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 21.05.20, 29.06.20, 21.07.20, 29.07.20, 02.09.20, 13.10.20, 16.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 01.12.20, 03.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 20.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 04.01.21, 05.01.21, 07.01.21, 07.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 09.02.21, 14.03.21, 24.03.21, 05.04.21, 27.04.21, 05.05.21, 11.05.21, 27.05.21, 22.06.21, 06.07.21, 08.07.21, 13.07.21, 20.07.21, 21.07.21, 09.08.21, 13.09.21, 29.09.21, 30.09.21, 05.10.21, 12.10.21, 21.10.21, 31.10.21, 04.11.21, 10.11.21, 17.11.21, 17.11.21, 21.11.21, 30.11.21, 09.12.21, 12.12.21, 14.12.21, 04.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 23.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 09.03.22, 05.04.22, 14.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 08.07.22, 28.11.23, 28.12.23, 19.01.24, 25.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 28.02.24, 03.04.24, 22.05.24, 23.05.24, 30.05.24, 03.06.24, 23.06.24, 04.07.24