מילים ומושגים

זכר

זָכַר – שמר במוחו, לא שכח

שם הפועל בבניין קל: לִזְכּוֹר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיזָכֵר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְכִּיר

שמות עצם: זיכרון, זֵכֶר, אַזְכָּרָה, מַזְכֶּרֶת

 

הערך זכר נמצא בידיעות: 

14.01.21, 27.01.21, 08.04.21, 11.04.21, 21.04.21, 11.10.21, 09.11.21, 28.03.22, 01.05.22, 26.06.22, 14.07.22, 10.08.22, 17.10.23, 27.10.23, 06.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 12.11.23, 24.12.23, 25.01.24