מילים ומושגים

זכאי

זַכַּאי – 1. יש לו זכות לקבל דבר מה 

          2. חף מפשע, לא אשם, בית המשפט קבע שהוא לא אשם

השורש: ז.כ.ה

שמות פועל: לִזכּוֹת, לְזַכּוֹת

שמות פעולה: זְכִייָה, זִיכּוּי

שם עצם: זַכָּאוּת

 

דוגמאות:

השופט זיכה את הנאשם. הוא מצא אותו זכאי בכל סעיפי האישום. הזיכוי התקבל בהפתעה.

מספר הזכאים לתעודת בגרות ואחוז הזכאות לתעודת בגרות גדל בהתמדה.

הזכאות לקבל את ההנחה – רק ליוצאי צבא.

 

הערך זכאי נמצא בידיעות: 

03.08.1608.09.1628.09.1619.11.1613.09.1715.11.1720.11.1720.11.17,

 01.01.18,

21.06.1806.11.1820.11.18, 18.02.20, 26.02.20, 30.07.20, 17.09.20, 05.10.21, 10.11.21, 17.11.21, 13.12.21, 03.02.22, 22.03.22, 04.07.22, 29.07.22, 07.11.23, 05.12.23, 20.12.23