מילים ומושגים

זיכרון

זִיכָּרוֹן – memory

השורש: ז.כ.ר

שם הפועל בבניין קל: לִזְכּוֹר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְכִיר

זיכרונות ילדות

זיכרון חזותי

טקס זיכרון, אזכרה לאדם או לאנשים שמתו

אִיזְכּוּר – ציון מראה מקום בכתב, ציון משהו שמזכיר דבר אחר מוכר

 

הערך זיכרון נמצא בידיעות: 06.01.1819.01.1830.01.1801.02.18, 16.02.1808.04.18, 11.04.18, 11.04.1816.04.18,

16.04.1816.04.1828.06.1817.07.1819.07.1829.10.1805.11.1808.11.18,

 24.12.1815.01.1924.01.1907.05.19,

10.07.1914.07.19, 10.10.19, 31.10.19, 23.01.20, 23.01.20, 04.02.20, 21.05.20, 31.12.20, 27.01.21, 23.02.21, 07.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 19.10.21, 20.01.22, 29.05.22, 27.10.23, 02.11.23