מילים ומושגים

זיהה

זִיהָה –  אמר: זה זה!

השורש: ז.ה.ה

שם הפועל: לְזַהוֹת – לומר מי זה

שם הפעולה: זיהוי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִזְדַהוֹת

שם הפעולה: הִזְדַהוּת

הִזְדַהוּת – סוֹלִידָרִיוּת

לְהִזְדַהוֹת –  להגיד: זה אני!

לְהִזְדַהוֹת עִם… – להיות סולידרי, להסכים לגמרי עם דעתו של מישהו

 

דוגמאות:

התמונה ישנה ולא ברורה. קשה לזהות את האנשים.

הוא כל כך השתנה! לא הצלחתי לזהות אותו.

במשטרה יש מעבדה לזיהוי פלילי.

השוטר ביקש מהאיש להזדהות. האיש נתן לשוטר את תעודת הזהות שלו.

הוא תרם כסף וביקש להישאר אנונימי. הוא לא רצה להזדהות.

אני מזדהה עם כל מילה שלך!

הם הפגינו לאות הזדהות עם השובתים.

 

הערך זיהה נמצא בידיעות:

 29.07.20, 03.08.20, 30.11.20, 24.12.20, 17.01.21, 20.01.21, 04.02.21, 06.02.21, 09.02.21, 20.05.21, 06.06.21, 05.08.21, 20.10.21, 01.11.21, 19.11.21, 15.12.21, 27.12.21, 21.03.22, 31.03.22, 12.05.22, 07.07.22, 15.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 23.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 18.12.23, 10.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 27.01.24, 29.03.24, 04.04.24, 09.04.24, 16.04.24, 03.06.24, 23.06.24