מילים ומושגים

זדון

זָדוֹן – רֶשַע, כוונה רעה

בְּזָדוֹן, בְּמֵזִיד – מתוך כוונה ברורה לעשות דבר רע

השופט בודק אם הדבר נעשה בזדון או בטעות

 

הערך זדון נמצא בידיעות: 27.11.16