מילים ומושגים

ותיק

וָתִיק – נמצא במקום זמן רב, בעל ניסיון רב

רבים: וָתִיקִים

עובד ותיק

אזרח ותיק – בישראל: אישה מגיל 62 וגבר מגיל 65

מורה ותיק

וֶתֶק – משך הזמן שאדם עובד במקום עבודה

תוספת וֶתֶק – תוספת לשכר לפי מספר שנות העבודה

 

הערך ותיק נמצא בידיעות: 13.12.1631.01.1715.03.17, 12.12.1709.07.1830.07.1811.10.1815.11.18

 

 

 

image_print