מילים ומושגים

ועידה

וְעִידָה – כינוס של נציגי מדינות, גופים, ארגונים

ועידַת שלום

ועידה בינלאומית

ועידת פִּסְגָה – כינוס של מנהיגים בְּכִירִים

שיחת ועידה – שיחה בטלפון שבה משתתפים אנשים אחדים הנמצאים במקומות שונים

 

הערך ועידה נמצא בידיעות: 17.07.17, 12.11.1714.01.18, 11.03.18, 24.10.18, 11.11.1824.06.19, 17.11.19, 12.01.20, 13.02.20, 13.12.21, 08.03.22, 06.05.24